Facebook

O NAS

Fundacja Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego „Cisowy Fyrtel” powstała w październiku 2012 roku. Jesteśmy organizacją pozarządową, której główny cel to tworzenie warunków dla rozwoju turystyki a ponadto wspieranie inicjatyw w zakresie edukacji, kultury, ochrony zabytków i rozwoju gospodarczego.

W grudniu 2012r. Fundacja wydzierżawiła od PKP zabytkową wieżę ciśnień w Wierzchucinie, wybudowaną tuż po II wojnie światowej, która miała zostać w tym samym roku wyburzona. W latach 2013-2014 Fundacja pozyskała grant od Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie drugiego i trzeciego etapu badań archeologicznych na poligonie rakietowo-doświadczalnym „Heidekraut” („Wrzos”), w wyniku których odkryto aż 727 artefaktów poświadczających niezbicie na rozmach i zaawansowane technologie stosowane na tym terenie. Dzięki staraniom Fundacji do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wpisano powstanie parku historycznego na poligonie „Heidekraut”.

NAJNOWSZE GALERIE
VII Borowiacki Rajd Rowerowy
PARTNERZY

Tu opis, log partnerów